Home โปรฮิต บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ พกบัตรเดียว กิน เที่ยว ช้อป สบายกระเป๋า

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ พกบัตรเดียว กิน เที่ยว ช้อป สบายกระเป๋า

by prothuathai
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ พกบัตรเดียว กิน เที่ยว ช้อป สบายกระเป๋า

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ พกบัตรเดียว กิน เที่ยว ช้อป สบายกระเป๋า สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รูดเป็นสกุลเงินเยน เมื่อใช้จ่ายสะสมเป็นสกุลเงินเยน (รวมยอดใช้จ่ายออนไลน์) และส่ง SMS ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนด มีรายละเอียดอะไรบ้าง โปรทั่วไทย จะพามาดูกันเลย

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB JCB PLATINUM

มีเงื่อนไข ได้แก่ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินเยน เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB JCB PLATINUM เท่านั้น,  เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินเยน ครบทุก 10,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท, เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินเยน ครบทุก 100,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท, เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินเยน ตั้งแต่ 500,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 15,000 บาท, จำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณการรับเครดิตเงินคืนภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท/ท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB ประเภทอื่น

มีเงื่อนไข ได้แก่ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินเยนบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM และ บัตรเครดิตนิติบุคคล, มียอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินเยน ครบทุก 10,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 150 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาท, เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินเยน ครบทุก 100,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท, เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินเยน ตั้งแต่ 500,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 12,500 บาท, จำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณการรับเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 12,500 บาท/ท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

เที่ยวสบายกระเป๋าผ่อนทีหลัง ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 เปลี่ยนยอดใช้จ่ายสินค้า และบริการจากยอดเต็มจำนวนเป็นยอดผ่อนชำระแบบรายเดือน รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 3 รอบบัญชี เมื่อมีการทำรายการใช้จ่ายสินค้าและบริการประเทศญี่ปุ่น ทั้งสกุลเงินไทยและสกุลเงินเยน ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ (สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม สำหรับยอดที่ทำรายการดีจังแบ่งชำระรายเดือน และคะแนนที่ได้รับจากการรูดซื้อสินค้าจะถูกเรียกเก็บคืนในรอบบิลถัดไป)

สอบถามรายละเอียดบัตรเครดิตไทยพาณิชย์เพิ่มเติมติดต่อ SCB Call Center โทร. 02 777 7777 หรือเว็บไซต์ www.scb.co.th

Leave a Comment