Home โปรโมชั่น กลยุทธ์การตลาดสำหรับผักและผลไม้สด

กลยุทธ์การตลาดสำหรับผักและผลไม้สด

by prothuathai

กลยุทธ์การตลาดสำหรับผักและผลไม้สด

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่นๆ พยายามให้ผู้บริโภคบริโภคผักผลไม้สดมากขึ้น ทว่าการตลาดผักและผลไม้อาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย โชคดีที่ประชาชนสนใจเรื่องโภชนาการมากขึ้น แนวคิดของ “อาหารที่มีประโยชน์ใช้สอย” และการปรุงอาหารที่บ้าน เจ้าของธุรกิจผลิตผลสดสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้เพื่อให้ความรู้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผักสด ในบทความนี้ เราจะมาดูกลยุทธ์การตลาดสำหรับผักและไม้สดกัน! วันนี้ โปรทั่วไทย จะพามาดู

กลยุทธ์การตลาดสำหรับผักและผลไม้สดสำหรับธุรกิจของคุณ

  1. ฉลากโภชนาการ

จุดขายที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับผักและผลไม้สดคืออาหารเหล่านี้ได้รับการพิจารณาโดยนักโภชนาการ แพทย์ และผู้บริโภคว่า “สุขภาพดี” เนื่องจากผักและผลไม้มักมีไฟเบอร์สูง แคลอรีต่ำ มักประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็น เช่น วิตามินซี โพแทสเซียม และกรดโฟลิก และอาจมีสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สาธารณชนอาจไม่ทราบข้อมูลทางโภชนาการของผลไม้หรือผักที่เฉพาะเจาะจง ฉลากสำหรับผลิตผลสดที่บรรจุหีบห่อล่วงหน้าอาจมีข้อมูลที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคที่กังวลว่ากำลังอ่านอะไรอยู่

การติดฉลากบรรจุภัณฑ์ ฉลากโภชนาการมาตรฐานประกอบด้วยรายละเอียดของจุลธาตุและธาตุอาหารหลัก และยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดที่ให้บริการและจำนวนแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภคที่มีผลไม้หรือผักโดยเฉพาะ ซัพพลายเออร์อาจต้องการรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากข้อเสนอของผลิตผลบางประเภท โดยที่ข้อมูลนั้นถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านฉลากอาหารและยาของรัฐบาลกลาง

โปสเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลไม้และผักจำนวนมากขายแบบไม่ห่อและไม่บรรจุหีบห่อ การระบุข้อมูลทางโภชนาการสำหรับผลิตผลสด ณ จุดขายอาจเป็นเรื่องยาก เว้นแต่ผู้บริโภคจะจับจ่ายซื้อของด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนโครงการข้อมูลโภชนาการสำหรับผลไม้ ผัก และปลาดิบ ผู้ค้าสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ที่แสดงข้อมูลโภชนาการสำหรับผลิตผลสดทางออนไลน์ได้ฟรี ผู้ค้าสามารถแสดงโปสเตอร์ใกล้กับผักและผลไม้เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในขณะที่เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อ

แผนการสอน ครูมักจะมองหาสื่อเสริมที่สามารถใช้เพื่อสอนนักเรียนได้ ผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์สามารถทำงานร่วมกับนักการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อหลักสูตรที่เหมาะสมกับวัยซึ่งบอกถึงประโยชน์ของการกินผักและผลไม้ เนื้อหาเหล่านี้อาจรวมถึงกิจกรรมสนุกๆ เช่น โอกาสในการลงสีในรูปของผลิตผล ตลอดจนเกมเรื่องไม่สำคัญและแบบทดสอบ อาจเป็นไปได้ที่จะรวมการศึกษาผลิตผลไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนด้วย ตัวอย่างเช่น ผักและผลไม้ปลูกทั่วโลก นักศึกษาสามารถได้รับการสนับสนุนให้ค้นคว้าเกี่ยวกับประเทศที่ผักและผลไม้ของพวกเขามาจากไหน โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ ในทำนองเดียวกัน นักเรียนสามารถค้นคว้าเกี่ยวกับนิรุกติศาสตร์ของชื่อผลิตผลประเภทต่างๆ และแม้กระทั่งระบุการกล่าวถึงหรือการพรรณนาถึงสิ่งเหล่านี้ในวรรณคดีและงานศิลปะ

  1.  ไอเดียสูตรอาหารในการเตรียมการ

ผู้บริโภคมักไม่กล้าซื้อผักและผลไม้สดเพราะไม่รู้ว่าต้องเตรียมและปรุงอาหารอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผักและผลไม้ที่ทำงานให้กับซัพพลายเออร์ที่ผลิตผล เช่นเดียวกับผู้ค้าปลีก สามารถใช้ความคิดริเริ่มในการให้ความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการเตรียมผลิตผลของตน และรวมผักและผลไม้ไว้ในแผนมื้ออาหารรายวันและรายสัปดาห์ พ่อครัวมืออาชีพ นักเศรษฐศาสตร์ในบ้าน และนักกำหนดอาหารที่ขึ้นทะเบียนสามารถช่วยในการพัฒนาสูตรอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ อร่อย และดีต่อสุขภาพ เช่น การพิมพ์สูตรอาหารบนบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าผักผลไม้สดจำนวนมากจะขายแบบหลวม แต่บางส่วนก็บรรจุในบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เปิดโอกาสให้ผู้ขายผลิตผลได้ใส่เคล็ดลับและสูตรอาหารที่สามารถช่วยผู้บริโภคในการเตรียมอาหารผักและผลไม้แสนอร่อย แม้ว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์เพียงเล็กน้อย เช่น สายรัดที่มัดบรอกโคลีมัดหรือหน่อไม้ฝรั่งไว้ด้วยกัน ก็ยังเป็นไปได้ที่จะพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาสูตรอาหารออนไลน์

  1. การพัฒนาพันธมิตรทางการตลาด

ผู้ขายและนักการตลาดของสดทั้งผลิตภัณฑ์มักจะได้รับประโยชน์จากพันธมิตรทางการตลาด ซึ่งหมายถึงการทำงานร่วมกับธุรกิจอื่นๆ ในการจับคู่ผักและผลไม้สดกับอุปกรณ์ทำอาหาร เครื่องปรุงรส และส่วนผสมสูตรเสริมเพื่อเพิ่มยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในโปรโมชั่น

ผักและผลไม้เป็นสินค้าในท้องตลอดที่สามารถทำรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากผักและผลไม้นับว่าเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารในแต่ละมื้อ เป็นของหวานที่ดีต่อสุขภาพ หากคุณตัดสินใจที่จะลงทุนในการทำธุรกิจเกี่ยวกับผักและผลไม้ อย่าลืมเทคนิคในบทความนี้ที่จะช่วยให้คุณโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งอีกมากมายในท้องตลาด 

อ้างอิงจาก https://smallbusiness.chron.com/marketing-strategies-fresh-fruits-vegetables-66635.html

You may also like

Leave a Comment